top of page

Skapa den senaste

visuella effekten

Av Helena Lindblom, Vzualiser

“Jag älskar att skapa starka visuella avtryck. Avtryck som verkligen påverkar människors känslor till det bättre. I har haft turen att också få möjligheten att arbeta med just detta under de senaste 25 åren. Nu vill jag dela mina erfarenheter med dig. Hoppas du finner det värdefullt. Helena Lindblom.”

Syftet

Ingenting är viktigare än projektets Syfte och Mål. Lägg verkligen ned tid i den här fasen och försök att vara så specifik du bara kan vara när du formulerar ditt syfte och mål. Jag gillar SMART-modellen när jag formulerar mål. Tycker den verkligen gör jobbet enklare och den fungerar även för kvalitativa delar såsom atmosfär, nöjdhet och så vidare. Det behöver inte bara vara försäljning och kategoriandelar. Så snart du formulerat ditt syfte – Använd det och använd det ofta. Börja dina projektmöten med det. Lägg in det nederst i dina mejl som standard. Det kommer vara allas polstjärna. En bra syftesformulering förenklar för att kunna leverera med hög kvalitet.

Konceptet

Jag har hört ordet koncept användas i så många olika sammanhang. Det kan vara ett affärskoncept, ett betalkoncept eller varumärkeskoncept. Här kommer jag prata om butikskoncept. Jag tror att den typiska fysiska butiken haft det lite för enkelt när det gäller att verkligen behöva skapa ett butikskoncept som sticker ut. Kommer du ihåg hur det var tidigare, när man reste och kunde upptäcka något verkligen nytt på sina äventyr? Idag skiljer sig butikerna inte åt i samma utsträckning. Kanske är det därför som de får kämpa extra med ett öka sin kundtrafik och sin omsättning i sina fysiska butiker? Med alla många möjligheter som följer med e-handeln tenderar de fysiska butikerna också att bli mer och mer globala mot vad de varit tidigare.

 

I ärlighetens namn, jag tror kunderna är uttråkade och det blir därför enklare att bara handla online istället för att gå till den fysiska butiken. Så nu tänker jag, låt oss ändra på detta och definiera koncept som verkligen gör skapar upplevelser. Att bygga konceptbutiker har alltid varit det yttre av det kreativa. Ganska ofta blir det dyrt att få igång men också för att de många gånger är experimentella såsom att det erbjuds café, utställningsytor mm. Mer om detta i tips tre – Sinnena.

 

Sinnena

Härligt, du har skapat ett syfte med mätbara mål och framförallt så vet du också vilken typ av koncept du vill ha. Dags att fylla det med härligheter. Med detta menar jag inte endast varuframställningen. Jag menar mer specifikt hur du ska påverka alla våra sinnen. En gång så använde vi dofter för att minska tandläkarskräck. Det fungerade! Så många studier påvisar samma sak, rätt doft i rätt sammanhang påverkar försäljningen positivt. När man använder dofter i rätt miljö påverkas också kunden positivt genom ökad nöjdhet, som får kunden at stanna längre tid i butiken och dessutom handla dyrare varor. Med en fysisk butik kan du attrahera allas inne som hörsel, känsel och smak. E-handeln leverera på syn och till viss del på hörsel. Använd verktygen balanserat och du kommer se att dina kunder kommer tillbaka till affären och ökar besökstiden i dina butiker. Framförallt så kommer det påverka din försäljning positivt. Kom att du kan, och kanske borde, använda verktygen hela vägen ut på gatan genom att ha en snygg skyltlösning som ger din berättelse till förbipasserande potentiella kunder.

 

Ta höger

Om du gör en undersökning av människor som går in i en butik borde du, statistiskt sett, se att en majoritet att kunderna först tittar till vänster när de går in och direkt därefter svänger höger. Bara entrén är ett kapitel, eller till och med en hel bok, för sig. De största lärdomarna jag dragit i mitt arbete är att man bör ställa de mer efterfrågade produkterna direkt till höger. En zon som också kallas för Power Wall. Framför detta tror jag det är klokt att placera något lägre möbler med produkter du vill fronta tex kampanjvaror, säsong etc. Det är de viktigaste lärdomarna jag dragit avseende själva butiksentrén. Nu gäller det också att välja en layout som passar din butiks storlek och produkter bäst. Kom ihåg att de kunder som besöker din butik inte endast är där för att handla. De kommer också för att få idéer och inspiration. Men dem kommer också för att bli underhållna – även då de inte handlar. Det är upplevelsen som får kunden att komma tillbaka

Det finns ett flertal olika typer av butikslayouter men de mest vanliga som jag har använt är som följer:

Grid Floor Plans.jpg

Grid Floor Plans

Används oftast av dagligvaruhandeln och storboxformat. 

Loop Floor Plans.jpg

Loop Floor Plans

Gör mesta möjliga av dina väggar och har en snitslad bana för kunderna. 

Free-Flow Floor Plans.jpg

Free-flow floor plans

Mest vanlig inom premium segmentet eller boutiquer.

Siffrorna

Jag kan ha all erfarenhet i världen. Men såklart har jag alltid kunna skapa ännu bättre lösningar när jag haft tillgång till relevant data. Kundflödesanalyser, försäljningsuppföljning, varukorgsanalyser kan göra en gigantisk skillnad för ett projekts output. Försök att samla så mycket information som möjligt och börja mät. Ett bra nyckeltal är konvertering. Med detta menar jag andelen potentiella kunder som besöker en affär som också handlar. Över tid kommer du ha ett nyckeltal som följer upp dina förbättringar efter du tex flyttat runt varorna i butiken. Det är också ett nyckeltal som mäter hela butikens attraktionskraft i termer av hur bra butiken är på att insippra till köp. Det finns flera olika besöksräknare med sina olika för- och nackdelar. Gemensamt för dem alla är att de installeras i entrén i syfte att kunna räkna den ingående kundtrafiken. Sedan använder du det totala antalet ingående kunder och dividera detta med totalt antal transaktioner i kassan. Men som jag sa, det finns några bättre och några mindre bra sätt att göra detta på. Droppa ett mejl till mig så kan vi prata vidare om vad som skulle funka bäst för dig.

About: Contact

Kontakta

oss

Tel. +46 70 309 52 22

E-post: hello@vzual.se

besök
OSS

Svärdvägen 23

182 33 Danderyd

 

BERÄTTAFÖR

OSS

Thanks for saying Hello!

bottom of page